Настольный хоккеист Руслан Пасечник

Руслан Пасечник. Добавлена информация о Лауреате 3й степени и сингле Глупый мальчишка.

https://cosmozz.info/obshchestvo/politika/vojna/sport/nastolnye-igry/melkaya-motorika/nastolnyj-khokkej/wtha/wtha-v-litsakh/pasechniki-i-zakharovy/21-pasechnik-ruslan-navigator.html